PAREMK KONFERENCIJĄ

Konferencija yra palaiminimas
mums ir kitiems.
Prisidėk prie palaiminimo!

Paramą skiriame padengti išlaidas dalyviams, kurių sudėtingesnė finansinė situacija.