Dalyvis patvirtina, kad jo duomenys yra teisingi ir tikslūs. Renginio organizatorius imasi reikiamų techninių ir organizacinių priemonių tam, kad užtikrintų Dalyvio pateiktų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, taip pat nuo visų kitų neteisėtų asmens duomenų tvarkymo formų. Dalyvis patvirtina, jog jam yra žinomos jo duomenų subjekto teisės t. y. teisė reikalauti susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ir (arba) ištrinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, tvarkomi asmens duomenys surinkti neteisėtai ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę į duomenų perkeliamumą. Taip pat, kad norėdamas įgyvendinti savo teises, ar turėdamas nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, jis gali kreiptis į Renginio organizatorių nurodytais kontaktais.
El. paštu: info@saltshaker.lt